SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

SSP Distrikt Vest

SSP konsulent 
(tovholder)
Allan Enevoldsen
Tel.: 98459290
Mobil.: 5150 5349
alen@frederikshavn.dk
www.sspfrederikshavn.dk

Politiet
Hein Nielsen
Tel.: 5117 0804
hpn001@politi.dk 

Henrik Madsen
Tel.: 2963 9472
hma010@politi.dk 
www.politi.dk

Familierådgivningen

Mette Hou Gade
Tel.: 9845 5140
mege@Frederikshavn.dk  

UU Frederikshavn
Helle Krebs Thomsen
Tlf.: 2428 6377
hekt@frederikshavn.dk

Bo-Hjemmestøtte
Mette Olsson
medo@frederikshavn.dk

Bangsbostrand skole
SSP-lærer
Michael Aagaard
Tel.: 98457110
mich_aagaard@hotmail.com
www.bangsbostrand.dk

Ravnshøj skoleafd.
SSP-lærer
Kasper Bonde Thomsen
Tel.: 98928206
Kasper.Bonde.Thomsen@skolekom.dk   
www.gaerumskole.skoleintra.dk

Gærum skoleafd.

 

Privatskolen i Frederikshavn
SSP lærer 
Tina Møller Madsen
Tel.: 98421566
tinamm@mail.tele.dk
www.privatskolen-i-frederikshavn.dk

10. kl. center - Hånbækvej 32b
Pernille Olsen
Tel.: 98459280
pernilleolsen9900@gmail.com   
www.fredhavn10.skoleintra.dk  

Klubber i distriktet

HotSpot
Mikkel Arne Egelund (deltager i distriktmøderne)
Tlf. 98423578
maeg@frederikshavn.dk<//a>  
www.ungdomsgaarden.dk

 

 

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk