SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

SSP Distrikt Øst 

SSP konsulent (tovholder)
Allan Enevoldsen
Tel.: 98459290
Mobil.: 51505349
alen@frederikshavn.dk
www.sspfrederikshavn.dk 

Politiet
Hein Nielsen 
Tel.: 5117 0804
hpn001@politi.dk 

Henrik Madsen
Tel.: 2963 9472
hma010@politi.dk
www.politi.dk

Familierådgivningen
Mette Olsbæk
Tel.: 2364 3217
meok@frederikshavn.dk  

UU Frederikshavn
Sine M. B. Uldal
tel.: 2428 6371
smbu@frederikshavn.dk  

Bo-Hjemmestøtte
Tine Pedersen
tihp@frederikshavn.dk

Nordstjerne skoleafd.
Claus Thaarup Ingvardsen
Tel.: 9845 8300
claus.bering.ingvardsen@skolekom.dk
www.nordstjerneskolen.frederikshavn.dk Frydenstrand skoleafd.
Anne Sophi Holbæk Nielsen
Tel.: 98424218
anne.sophie.holbaek.nielsen@skolekom.dk

Andy Hansen
andy.hansen@skolekom.dk
www.frydenstrandskolen.skoleintra.dk   

 

Klubber i Distriktet

HotSpot

 

 

 

 

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk