SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

SSP Distrikt Nord

SSP konsulent (tovholder)
Allan Enevoldsen
Tel.: 9845 9290
Mobil.: 5150 5349
alen@frederikshavn.dk

Familierådgivningen
Martin Aagaard
Tel.: 98455099
mard@frederikshavn.dk   

UU Frederikshavn
Brian Poul Kjær
Tel.: 2499 7905
brkj@Frederikshavn.dk  

Bo-Hjemmestøtte
Kim Reidel
kiri@frederikshavn.dk
Hosea Buie
hobu@frederikshavn.dk

Aalbæk skoleafd.
SSP-lærer
Søren Søegaard
Tel.: 9845 7130
soeren.soeegaard@skolekom.dk 
www.aalbaekskole.skoleintra.dk

 

 

Skagen Skoleafd.
Lone Risager
Tlf.: 9845 6800
Lone.risager@skolekom.dk
www.skagenskole.dk  

Brovandeskolen
Louise Ledet Sund
Tel.: 9844 4884
l.sund@hotmail.com  
www.brovandeskolen.dk

Privatskolen i Jerup
Katrine Bagnkop
katrinebagnkop@privatskolenijerup.dk

Strandby Skoleafd.
Mette Risager
mette.Risager@skolekom.dk


Klubber i distriktet

Ungdomshuset i Skagen
Lene Thomsen (deltager i distriktmøderne)
tel.: 9844 4888
leto@frederikshavn.dk
www.ungiskagen.dk

 

 

 

 

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk