SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

Radikalisering og ekstremisme

 

 

 

 

 

 


Velkommen til SSP
Frederikshavn kommune

SSP er et forpligtende samarbejde mellem Skolen – Socialforvaltningen – Politiet

SSP – samarbejdet udmøntes i Frederikshavn kommune gennem et lokalt samarbejde mellem Skole, Fritidsklubber, Social- og Sundhedsforvaltning (repræsenteret ved Familieafdelingen), Børne- og Kulturforvaltning samt Politiet i Frederikshavn.

 SSP's opgave er

  • At udvikle og støtte initiativer, som medvirker til trivsel   
    og tryghed blandt børn og unge.
  • At inspirere til en helhedsorienteret forebyggende indsats igennem inddragelse af alle relevante ressourcer i  lokalområdet.
  • At inddrage børn og unge aktivt i kommunens forebyggende arbejde.

 

                                   ---------------------

Det mobile ungeteam - Anonyme forløb for unge med stofproblemer

Du er altid velkommen til at ringe og få en snak med ungekonsulenterne.
            4172 5910 (Søren)                           4172 5907 (Lotte)

--

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk