SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

Kære lærere og pædagoger

Vi har i SSP i Frederikshavn Kommune udarbejdet et vejlednings – og idékatalog, som omhandler forslag til den kriminalitets – og misbrugsforebyggende undervisning. Kataloget er inspireret af indsatsen i Kolding og Fredensborg.   Det er væsentligt, at børn og unge forstår, at misbrug og kriminalitet handler om at træffe et valg, og at vi hver især er ansvarlig for de valg, vi træffer.

Her har I som lærere og pædagoger en vigtig rolle i forhold til de valg, børn og unge træffer. Derfor er jeres indsats af væsentlig betydning i det forebyggende arbejde.   Idékataloget indeholder forslag til undervisning på de enkelte klassetrin til den del af de timeløse fag, som omfatter det kriminalpræventive område.

Udover forslag til temaer indeholder kataloget også anbefalinger til undervisningsmaterialer samt hvor yderligere inspiration kan hentes. Fra 0. – 3. klasse er fokus rettet imod fællesskab, sammenhold og trivsel. Fra 4.- 6. klasse har emner som kammeratskab, kommunikation og konflikthåndtering og problemstillinger i forbindelse med den tidlige pubertet. Fra 7. klasse – 10. klasse behandles emner som rusmidler, vold og livet efter folkeskolen.  

Vi håber, at I vil opleve kataloget som en hjælp for jer i den forebyggende indsats.  

God arbejdslyst

Med venlig hilsen
SSP-udvalget  

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk