SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

Generel forebyggelse i SSP

Indsatsen er målrettet mod alle børn og unge. Målet er at børn og unge i Frederikshavn kommune med risiko for at havne i kriminalitet eller misbrug mindskes. Det kan være kampagner, temadage eller forældremøder om alkohol og rusmidler.

Den generelt forebyggende indsats udspringer af det tværfaglige samarbejde der foregår i kommunens 5 netværksgrupper.
SSP netværksgrupperne er fundamentet i det forebyggende arbejde og tager ”temperaturen” på lokalområdet.

Distriktsgrupperne mødes med 2 måneders mellemrum og er med til at igangsætte lokale kriminalpræventive tiltag.

Samarbejde uden for kommunens grænser

SSP Frederikshavn samarbejder med de andre kommuner i Region Nordjylland og er medlem af det landsdækkende SSP samråd.

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk