SSP Frederikshavn
Printvenlig udgave
 

Organisation

SSP organisationen er forankret i Børne- og Kulturforvaltningen under ungdomsafdelingen i Frederikshavn kommune.

Skolerne, familierådgivningen og politiet vil udgøre ressourcekapacitet i det tværfaglige samarbejde og vil indgå som ligeværdige samarbejdspartnere i det generelle og specifikke forebyggelsesfelt.

Indsatsen udføres i 4 distrikter -  opdelt efter geografisk placering. Hvert distrikt har 1 SSP netværksgruppe. 

Andre samarbejdspartnere vil indgå ad hoc, herunder ungdomsskolen, SIFK, FUF og ungdomsnetværket.

Frederikshavn Kommune | Rådhus Allé 100 | 9900 Frederikshavn | Tlf. 98 45 50 00 | post@frederikshavn.dk